Yükleniyor

Yükleniyor

YÖNETİM KURULUMUZ

  • BAŞKAN – Erkan SEVİNDİK
  • BAŞKAN YARDIMCISI – Ayhan KAZANCI
  • SEKRETER – Nesrin YILMAZ
  • SAYMAN – Ahmet NİŞANOT
  • ÜYE – Gönül GÜNEZ
  • ÜYE – Metin YAZAR
  • ÜYE – Hasan Hüseyin ORUÇ